Dobro došli na mrežne stranice Državnog arhiva u Karlovcu.

Naš je Arhiv dio hrvatske arhivske službe, čija je krovna ustanova Hrvatski državni arhiv. U našoj ćete instituciji pronaći bogate pisane dokumente iz karlovačke i hrvatske prošlosti. Brigom i marom naših predaka ti su pisani tragovi naše povijesti došli do nas. Naša je zadaća da ih čuvamo, učinimo dostupnima svim zainteresiranim građanima i predamo budućim naraštajima.

Pozivamo Vas na suradnju i korištenje naših usluga na obostrano zadovoljstvo.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – petak: 7 – 15 sati

Prijem stranaka: 8 – 12 sati

Radno vrijeme čitaonice: 8 – 13 sati

VIJESTI I DOGAĐANJA

Poštovani! S radošću Vas pozivamo na Adventski susret u Arhivu: predstavljanje 7. i 8. sveska Izvora za povijest grada Karlovca: „Oporuke 1730.-1771.“ i „Oporuke 1771.-1781.“ i ...

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU Temeljem čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13 i 85/15), a povodom javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice...

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU Ljudevita Šestića 5, Karlovac Tel: 047/412-366, fax: 047/412-362 MB: 3123367 OIB: 99575902022 KLASA: 612-06/19-01/16 URBROJ: 2133-62-01/01-19-02...

U petak 07. 06. 2019. godine obilježili smo prigodnim programom manifestaciju Međunarodni dan arhiva.  Tema programa je bila bicikl i biciklizam, a povodom 200 obljetnice patentiranja prvog...

Korisne poveznice