Kontaktirajte nas

Adresa: Državni arhiv u Karlovcu
47000 Karlovac, Ljudevita Šestića 5

Telefon: (+385 – 047) 412-366 (centrala)

Telefaks: (+385 – 047) 412 362

E-pošta: daka-arhiv@ka.t-com.hr

OIB: 95575902022