Marica Basar

ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE

 

Institucionalna povijest zdravstva i socijalne skrbi  u karlovačkoj regiji, odnosno na području nadležnosti Državnog arhiva u Karlovcu, duga je približno  koliko i povijest gradova regije,  no dokumentacijska ostavština o  tome je vrlo oskudna.  Sačuvana su tek tri fonda od kojih su po opsežnosti dokumentacije obimniji i značajniji  dva fonda koji sadrže dokumentaciju Opće bolnice Karlovac i Ogulin. Kako se  razvoj institucija zdravstva i socijalne skrbi veže za upravu to će se značajni podaci o zdravstvu a napose socijalnoj skrbi naći u dokumentacijskoj ostavštini institucija i tijela uprave karlovačke regije.  To su u prvom redu fondovi gradskih poglavarstava Karlovca za razdoblje od 1763. do 1945.  godine. Kako arhivska dokumentacija ostalih gradskih poglavarstava za isto razdoblje sa područja nadležnosti Državnog arhiva u Karlovcu nije sačuvana, time smo uskraćeni i za eventualne podatke o zdravstvu i socijalnoj skrbi ostalih gradova regije koje je ta dokumentacija najvjerojatnije sadržavala.

 

 image002

Sl. br. 1. HR-DAKA-0086 ZBIRKA GRAĐEVINSKE DOKUMENTACIJE GRADA KARLOVCA, Nacrt za nadogradnju i adaptaciju gradske ubožnice,1928.

 

Posredstvom dokumentacije Gradskog poglavarstva Karlovca saznajemo kako je u gradu Karlovcu  tijekom njegovog postojanja bila naglašena briga i skrb za siromašne, bolesne, napuštene i općenito ljude koji  se nisu bili u stanju brinuti za sebe ili nisu bili zbrinuti. U tu svrhu osnovana je uboška zaklada koja se nalazila u nadležnosti gradskog poglavarstva. U sastavu gradskog poglavarstva nalazio se zdravstveni odsjek odnosno gradski fizikat  za gradskim fizikom koji je skrbio za zdravlje građanstva. Za siromašne građane gradski fizikat je bio otvoren u određene dane u tjednu a pregledi su bili besplatni.

U Karlovcu je postojala već od osnutka grada vojna bolnica no o tome je sačuvano vrlo malo povijesnih podataka. Za gradsku javnu bolnicu u  Karlovcu sačuvani su nacrti Josefa Stillera iz 1779. godine. Ta se bolnica nalazila na Dubovcu na današnjem groblju. Bolnica je ujedno bila i gradska ubožnica. Opća javna bolnica Karlovac  na sadašnjoj lokaciji u Mačekovoj ulici na Dubovcu osnovana je 1846. godine.  Bolnica je bila u financijskoj nadležnosti gradskog poglavarstva Karlovca. Značajne podatke o toj bolnici  sadrže fondovi poglavarstva sl. i kr. grada Karlovca a podatke o djelovanju bolnice sadrži arhivski fond Opće javne bolnice Karlovac. 2006. godine Opća bolnica Karlovac izdaje publikaciju povodom sto i šezdeset godina postojanja  koja sadrži značajne i zanimljive podatke o povijesti zdravstva grada Karlovca i karlovačke regije.

 

image004

Sl. br. 2. HR-DAKA-0378 OPĆA BOLNICA KARLOVAC, Bolničke evidencijske knjige od matičnih knjiga bolesnika, prijemnih zapisnika do knjiga umrlih

 

Valja napomenuti da su bolnice  i socijalne ustanove smještene u gradovima, kao što je to i danas skrbile o bolesnicima i potrebitima skrbi šire regije pa je povijest  karlovačke javne bolnice i povijest zdravstva karlovačke regije. Na području nadležnosti državnog arhiva u Karlovcu  djelovala  je i Opća bolnica Ogulin, za koju su sačuvani podaci. Početkom 20. st. osnovana je bolnica u Dugoj Resi. Kako dokumentacija općinskog poglavarstva Duga Resa nije sačuvana jedini spomen o osnutku bolnice sadrži arhivski fond HR-DAKA-    D. d. domaće tvornice predenja i tkanja pamuka duga Resa. Na području Karlovca danas djeluje više socijalnih ustanova koje skrbe za starije i nemoćne, djecu i osobe sa raznim zdravstvenim poteškoćama.  Dom starih i nemoćnih Bosiljevo djelovao je sedam godina. Nakon prestanka postojanja dokumentacija je zbrinuta i čuva se u Državnom arhivu u Karlovcu.  Dokumentacija nije u potpunosti sačuvana ali je zanimljiv izvor za proučavanje povijesti socijalne skrbi  Karlovačke regije.

 

image006

Sl. br. 3.  HR-DAKA-0002 POGLAVARSTVO SL. I  KR. GRADA KARLOVCA, Zdravstveni odsjek, Urudžbeni zapisnik gradskog fizikata, 1906-1910.

 

U razdoblju nakon 1945.  funkciju nadležnosti nad zdravstvenim i socijalnim ustanovama dijelom preuzimaju  institucije i tijela centralne uprave kao što su to ministarstva, direkcije, uprave, SIZ-ovi  kasnije različiti zavodi i slično.  Dokumentacija tih stvaratelja značajan je izvor za proučavanje zdravstva i socijalne skrbi. Dijelom se čuva u HDA (centralna uprava), a dijelom se nalazi kod stvaratelja.

 
 

 image008

Sl. br. 4. HR-DAKA-0086 ZBIRKA GRAĐEVINSKE DOKUMENTACIJE GRADA KARLOVCA, Projekt za novogradnju gradske bolnice u Karlovcu, 1779.

 

image010 Sl. br.  5. Spomen knjiga Liječilišta Topusko

 
 

Popis fondova

 

Zdravstvo i socijalne ustanove

1. Zdravstvene ustanove

1.1. Bolnice

[0378] OPĆA BOLNICA KARLOVAC – Karlovac (1846 -); 1846-1954: knj. 161; 5,0. AP.

[0097] OPĆA BOLNICA OGULIN – Ogulin; 1891-1945 (?-): knj. 101, kut. 27, svež. 77; 31,0.

 

4. Socijalne ustanove

 

4.2. Domovi za odrasle

[0096] DOM STARIH I NEMOĆNIH BOSILJEVO – Bosiljevo (1954-1961); 1954-1961: knj. 1, kut. 3;  0,4 AP.

 

 image012

Sl 6.HR-DAKA-0010 POGLAVARSTVO GRADA KARLOVCA, Glavna knjiga gradske javne bolnice Karlovac, 1943. godine. Gradska javna bolnica bila je u financijskoj i svakoj drugoj nadležnosti gradskog poglavarstva.