ORGANIZACIJSKI USTROJ DRŽAVNOG ARHIVA U KARLOVCU
ARHIV OBAVLJA DJELATNOST KAO CJELINA KROZ USTROJBENE ODJELE:
  • ODJEL ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA
  • ODJEL ZA ZAŠTITU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA IZVAN ARHIVA
  • ODJEL ZA DOKUMENTACIJSKO-INFORMACIJSKE POSLOVE  I ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
U SASTAVU ARHIVA NALAZI SE:
  • KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA RADIONICA
  • KNJIŽNICA DRŽAVNOG ARHIVA U KARLOVCU

U arhivu rade 8 arhivista, 6 arhivskih tehničara i 7 djelatnika u općim poslovima.