ORGANIZACIJSKI USTROJ DRŽAVNOG ARHIVA U KARLOVCU

ARHIV OBAVLJA DJELATNOST KAO CJELINA KROZ USTROJBENE ODJELE:

  • ODJEL ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA
  • ODJEL ZA ZAŠTITU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA IZVAN ARHIVA
  • ODJEL ZA DOKUMENTACIJSKO-INFORMACIJSKE POSLOVE 
  • ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

 

U SASTAVU ARHIVA NALAZI SE:

  • KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA RADIONICA
  • KNJIŽNICA DRŽAVNOG ARHIVA U KARLOVCU