Natječaji


 

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU Temeljem čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13 i 85/15), a povodom javnog natječaja za imenovanje...

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU Ljudevita Šestića 5, Karlovac Tel: 047/412-366, fax: 047/412-362 MB: 3123367 OIB: 99575902022 KLASA: 612-06/19-01/16 URBROJ:...

Temeljem čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15), a povodom javnog natječaja Državnog arhiva u Karlovcu za prijem...

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI  ARHIV  U  KARLOVCU Ljudevita  Šestića  5, Karlovac Tel: 047/412-366,  fax: 047/412-362 MB: 3123367 OIB: 99575902022...

Obavijest o ishodu javnog poziva za prijem pripravnika – preuzmite