DJELATNICI DRŽAVNOG ARHIVA U KARLOVCU

U Državnom arhivu u Karlovcu se obavljaju poslovi  čuvanja, zaštite,  obrade i davanja na korištenje arhivskoga gradiva, a djelatnost se obavlja  kroz sljedeće ustrojbene odjele:

 1. Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva
 2. Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva
 3. Informacijsko-dokumentacijski odjel
 4. Odjel za opće poslove.

U Arhivu je zaposlen 21 djelatnik:

RAVNATELJICA: Davorka Janković-Škrtić, dipl. iur. 047/412-361

ODJEL  ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKOGA GRADIVA

 • Voditeljica Odjela: Basar Marica, arhivist 047/649-189
 • Bosio Antonio, arhivist 047/649-183
 • Jagunić Marija, arhivist 047/649-169
 • Klaić Damir, arhivist 047/649-184
 • Štakorec Silvija, arhivist 047/649-163
 • Fabina Danko, arhivski tehničar 047/649-171
 • Kuterovac Nevenka, arhivski tehničar 047/649-170
 • Mus Josip, arhivski tehničar 047/649-167
 • Vražić Maja, arhivski tehničar 047/649-178
 • Stepan Draženka, restaurator majstor 047/649-179

 

ODJEL ZA ZAŠTITU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

   IZVAN ARHIVA (Vanjska služba)

 • Voditelj Odjela: Kokot Željko, arhivist 047/649-165
 • Benčić Stjepan, arhivski tehničar 047/649-164

 

ODJEL ZA DOKUMENTACIJSKO-INFORMACIJSKE POSLOVE (INDOK)

 • Voditeljica Odjela: Bučar Ines, arhivist 047/649-172

 

ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

 • Voditelj Odjela: Latković Dubravko, stručni savjetnik      047/649-180
 • Tajništvo: Požar Ankica, upravni referent 047/649-166;  047/412-366/kućni 16
 • Računovodstvo:
 • Bošnjak Milka, računovodstveni referent   047/649-177
 • Djelatnici na tehničkim poslovima:
 • Benković Davorin, domar-portir 047/412-366
 • Klarić Jasminka, spremačica
 • Kolenc Nevenka, spremačica

Kontakt telefoni: centrala: 047/412-366;  fax: 047/412-362