Zagreb, prosinac 2010.

1. Preslike gradiva

Iznos

1.1 Preslike na papiru

c/b

u boji

1.1.1 Format A4 – c/b

2,00 kn

10,00 kn

1.1.2 Format A3 – c/b

4,00 kn

20,00 kn

1.1.3 Format A2 – c/b

8,00 kn

40,00 kn

1.1.4 Veliki formati – c/b (dužni metar)

30,00 kn

150,00 kn

Napomene:

 1. Za ovjeru preslike cijena se uvećava za 3,00 kn.
 2. Za ispis knjižnoga gradiva (više stranica u jednome ispisu) u obliku c/b preslika formata A4 cijena se umanjuje za 50% te za dodatnih 10% za 51. i svaku sljedeću ispisanu stranicu.
 3. Ako je gradivo potrebno prethodno snimiti (predlošci s pečatom, pergamene i sl.), naplaćuju se i troškovi snimanja prema ovome Cjeniku.
 4. Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu.
1.2 Fotografije, ispis na fotografski papir

c/b

u boji

1.2.1 do 13 x 18 cm

15,00 kn

24,00 kn

1.2.2 18 x 24 cm

20,00 kn

32,00 kn

1.2.3 Format A4

25,00 kn

40,00 kn

1.2.4 24 x 30 cm

30,00 kn

48,00 kn

1.2.5 Format A3

50,00 kn

80,00 kn

1.2.6 30 x 40 cm

50,00 kn

1.2.7 40 x 50 cm

70,00 kn

1.2.8 50 x 60 cm

80,00 kn

1.2.9 70 x 100 cm

180,00 kn

1.2.10 Veliki formati (1 m2)

300,00 kn

1.2.11 Kontakt kopija filma (24 x 30 cm)

25,00 kn

Napomene:

 1. Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu.
 2. Naknade za fotografije u boji i formate A4 i A3 ne odnose se na fotografije koje se izrađuju fotokemijskim postupkom.
1.3 Mikrofilm (35 mm film u svitku)

c/b

u boji

1.3.1 Nezahtjevni predlošci

3,00 kn

1.3.2 Zahtjevni predlošci (paus, pergamena, oštećeni predlošci, predlošci formata većeg od A1)

5,00 kn

1.3.3 Kopiranje/dubliranje mikrofilma (1 m)

20,00 kn

1.3.4 Spajanje mikrofilma u svitak standardne duljine (1 spoj)

10,00 kn

Napomene:

 1. Najmanja narudžba mikrofilmskih snimaka iznosi 150,00 kn i uključuje do 50 snimaka nezahtjevnih predložaka, odnosno do 30 snimaka zahtjevnih predložaka.
 2. Najmanja narudžba za kopiranje/dubliranje mikrofilma iznosi 200,00 kn i uključuje do 10 m 35 mm srebrohalogenidnog neperforiranog filma u svitku.
 3. Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu.
1.4 Digitalne preslike

korisnička kvaliteta

visoka kvaliteta

1.4.1 Format predloška do A4

10,00 kn

15,00 kn

1.4.2 Format predloška do A3

15,00 kn

20,00 kn

1.4.3 Format predloška do A2

60,00 kn

90,00 kn

1.4.4 Format predloška do A1

90,00 kn

150,00 kn

1.4.5 Format predloška do A0

150,00 kn

300,00 kn

1.4.6 Prozirni predlošci na filmu ili plan filmu do 24 x 36 mm

10,00 kn

20,00 kn

1.4.7 Prozirni predlošci na filmu ili plan filmu 60 x 60 i 60 x 70 mm

20,00 kn

40,00 kn

1.4.8 Prozirni predlošci na filmu ili plan filmu 60 x 90 mm

30,00 kn

60,00 kn

1.4.9 Prozirni predlošci na filmu ili plan filmu 90 x 120 mm

40,00 kn

80,00 kn

1.4.10 Prozirni predlošci na filmu ili plan filmu 120 x 150 mm

50,00 kn

100,00 kn

1.4.11 Skeniranje s mikrofilma

2,00 kn

4,00 kn

1.4.12 Skeniranje pojedinačnih kvadrata filmske vrpce

25,00 kn

30,00 kn

1.4.13 Samouslužni digitalni snimak

1,00 kn

1,00 kn

Napomene:

 1. Preslike korisničke kvalitete izrađuju se u pravilu u rezoluciji do 200 dpi, odnosno do 600 dpi za prozirne predloške.
 2. Za digitalne preslike iz digitalnih predložaka naknada se umanjuje za 50%. Ako priprema preslika za korisnika obuhvaća pretraživanje i kopiranje predložaka s većeg broja medija ili mjesta pohrane, naplaćuje se usluga tehničke pomoći utvrđena ovim Cjenikom.
 3. Koračno skeniranje predložaka na drugim podlogama osim papira, kartona i platna te uvezanih predložaka uvećava cijenu za 50%.
 4. Koračno skeniranje prozirnih predložaka na drugim podlogama osim filma i plan filma uvećava cijenu za 20%.
 5. Najmanja narudžba skeniranja s mikrofilma iznosi 100,00 kn.
 6. Izrada derivata niže razlučljivosti od izvorne datoteke uvećava cijenu snimka za 10%.
 7. Osnovna obrada digitalne slike (obrezivanje, podešavanje histograma i sl.) uvećava cijenu za 30,00 kn.
 8. U cijene nisu uključeni troškovi dostave i medija.
 9. Stavka samouslužnih snimaka ne uključuje fotoosjetljivo gradivo.
1.5 Presnimavanje filmskog gradiva

                       

Iznos

1.5.1 BETA, U-MATIC ili VHS na DVD ili VHS – 1 sat

200,00 kn

1.5.2 S montažnog stola na DVD, BETA ili VHS – 1 sat

450,00 kn

1.5.3 S formata 8 mm ili 9,5 mm na DVD ili VHS – 1 sat

800,00 kn

1.6 Presnimavanje zvučnih zapisa

 

 

1.6.1 S magnetofonske vrpce, audio kazete ili gramofonske ploče na CD – do 1 sat

300,00 kn

Napomena:

 1. Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu.
1.7 Isporuka preslika

 

Iznos

1.7.1 Dostava poštom za područje RH – do 20 preslika

20,00 kn

1.7.2 Dostava poštom za područje RH – ostalo

40,00 kn

1.7.3 Dostava poštom u inozemstvo – do 20 preslika

60,00 kn

1.7.4 Dostava poštom u inozemstvo – ostalo

120,00 kn

1.7.5 Isporuka na CD mediju – 1 kom.

30,00 kn

1.7.6 Isporuka na DVD mediju – 1 kom.

40,00 kn

1.7.7 VHS – 1 kom.

25,00 kn

1.7.8 BETA (60 min) –1 kom.

300,00 kn

1.7.9 BETA (90 min) – 1 kom.

350,00 kn

Napomene:

 1. Ako se mediji u točkama 1.7.5 – 1.7.9 dostavljaju poštom, navedenim iznosima dodaju se troškovi dostave prema stavkama 1.7.2, odnosno 1.7.4.
 2. U slučaju osobito velikih pošiljki ili posebnih zahtjeva koji povećavaju troškove dostave cijena dostave utvrđuje se zasebno za pojedinu pošiljku.
2. Korištenje i pomoć pri korištenju gradiva  
2.1 Članske iskaznice  
2.1.1 Tjedna              20,00 kn
2.1.2 Mjesečna              40,00 kn
2.1.3 Godišnja            100,00 kn
2.1.4 Ponovljeno izdavanje članske iskaznice              60,00 kn
Napomene:

 1. S mjesečnom članskom iskaznicom korisnik ima pravo na izradu do 10 c/b preslika formata A4 ili drugih preslika u odgovarajućem iznosu, bez naknade.
 2. S godišnjom članskom iskaznicom korisnik ima pravo na izradu do 30 c/b preslika formata A4 ili drugih preslika u odgovarajućem iznosu, bez naknade.
 3. Za učenike, studente i umirovljenike odobrava se popust od 50%.
2.2 Pregled AV gradiva  
2.2.1 Pregled na montažnom stolu (s montažerom) – 1 sat            300,00 kn
2.2.2 Pregled u projekcijskoj dvorani – 1 sat            200,00 kn
2.3 Korištenje gradiva izvan arhiva  
2.3.1 Posudba preslika – 1 tehnička jedinicaNapomena: Ne primjenjuje se na AV gradivo.              30,00 kn
2.3.2 Posudba kopija AV gradiva – 1 tehnička jedinicaNapomena: ne primjenjuje se na filmsku vrpcu.              75,00 kn
2.4 Istraživanje gradiva  
2.4.1 Istraživanje gradiva (za svakih započetih ½ sata)            150,00 kn
2.4.2 Stručna i tehnička pomoć (za svakih započetih ½ sata)              80,00 kn
Napomene:

 1. Navedene naknade odnose se na uobičajene usluge istraživanja gradiva u manjem opsegu. Naknade za složenija ili opsežnija istraživanja te istraživačke projekte u kojima arhiv vodi ili obavlja poslove istraživanja utvrđuju se zasebno, ugovorom ili na drugi odgovarajući način.
 2. Ukoliko ne odredi drugo najdulje trajanje istraživanja, naručitelj se obvezuje da će snositi troškove istraživanja u trajanju do deset sati. Istraživanje u trajanju duljem od deset sati provodi se uz suglasnost naručitelja.
 3. Ako su izvornici gradiva na stranom jeziku ili na jeziku i pismu za koja su potrebna posebna paleografska znanja, naknada se uvećava za 20%.
 4. Troškovi izrade i dostave preslika nisu uključeni u cijenu.
2.5 Istraživanja s posebno utvrđenom naknadom  
2.5.1 Istraživanje dokumentacije s osobnim podacimaNapomena: Odnosi se na istraživanje dokumentacije o radnome stažu, školovanju, sudskim postupcima, statusnim pravima i sl. Uključuje do 10 c/b preslika formata A4.Za istraživanje koje uključuje pregled većeg broja jedinica ili opsežnije pretraživanje primjenjuju se stavke 2.5.2 – 2.5.4.            300,00 kn
2.5.2 Istraživanje imovinsko-pravne dokumentacije – fizičke osobeNapomena: Odnosi se na istraživanje dokumentacije u svezi s povratom ili dodjelom imovine fizičkim osobama (nacionalizacija, konfiskacija i dr.), naknade za oduzetu imovinu, podatke o uništenoj imovini, brisovna očitovanja, tehničku dokumentaciju (građevinske dozvole, projektna dokumentacija i sl.). Uključuje do 10 c/b preslika formata A4.            400,00 kn
2.5.3 Istraživanje imovinsko-pravne i upravne dokumentacije – pravne osobeNapomena: Odnosi se na istraživanje dokumentacije o osnivanju, registraciji, djelatnosti, ukidanju, nacionalizaciji, imovini i imovinsko-pravnim odnosima i sl. Uključuje istraživanje u trajanju do 4 sata i do 10 c/b preslika formata A4. Primjenjuje se i na osnovna tematska istraživanja o javnom djelovanju pravnih i fizičkih osoba, sporazumima i ugovorima i sl.            500,00 kn
2.5.4 Genealoško istraživanjeNapomena: Uključuje istraživanje arhivskog gradiva i sekundarnih izvora te do 10 c/b preslika formata A4.         2.000,00 kn
Napomene:

 1. Ako su izvornici gradiva na stranom jeziku ili na jeziku i pismu za koja su potrebna posebna paleografska znanja, naknada se uvećava za 20%.
 2. Kod izdavanja potvrda, izvoda i ovjerovljenih prijepisa dokumenata za koje nije potrebno provesti istraživanje, za vrijeme utrošeno za obradu zahtjeva ne naplaćuje se naknada. Za materijalne troškove naplaćuje se iznos od 50,00 kn, što uključuje do tri preslike dokumenata s ovjerom.

 

 

3. Objavljivanje i javno prikazivanje gradiva  
3.1 Objavljivanje u tiskanim i elektroničkim publikacijama  
3.1.1 do 1.000 primjeraka            200,00 kn
3.1.2 do 5.000 primjeraka            300,00 kn
3.1.3 do 10.000 primjeraka            400,00 kn
3.1.4 iznad 10.000 primjeraka            500,00 kn
Napomene:

 1. Za objavljivanje na koricama, ovitku, naslovnoj stranici, na plakatima, razglednicama, u kalendarima, u promidžbenim publikacijama i sl. naknada se uvećava za 50%.
 2. Za nova izdanja, pretisak ili prijevod plaća se naknada kao za prvo izdanje.
 3. Za izdanja znanstvene, obrazovne i kulturne namjene odobrava se popust od 50%.
 4. Ako se publikacija istovremeno objavljuje kao tiskana i elektronička publikacija, za objavu u elektroničkoj publikaciju odobrava se popust od 50%.
 5. Izdavač je dužan arhivu bez naknade dostaviti jedan primjerak publikacije.
3.2 Prikazivanje na TV, korištenje za film i video  
3.2.1 Tekstualni, grafički zapisi, fotografije i sl.            200,00 kn
3.2.2 Zvučni zapisi – 1 minuta            100,00 kn
– za svaku sljedeću započetu minutu naknada se uvećava za              40,00 kn
3.2.3 AV zapisi snimljeni do 1945. – insert do 1 minute            500,00 kn
– za svaku sljedeću započetu minutu naknada se uvećava za            100,00 kn
3.2.4 AV zapisi snimljeni nakon 1945. – insert do 1 minute            250,00 kn
– za svaku sljedeću započetu minutu naknada se uvećava za            100,00 kn
3.2.5 Dugometražni film – 1 prikazivanje         4.000,00 kn
3.2.6 Kratkometražni film – 1 prikazivanje         1.000,00 kn
Napomene:

 1. Naknade se odnose na prikazivanje odnosno emitiranje za područje jedne države. Ne uključuju troškove izrade i dostave zapisa.
 2. Za prikazivanje na lokalnom ili regionalnom području u RH odobrava se popust od 50%.
 3. Za prikazivanje za područje Europe naknada se uvećava za 50%.
 4. Za prikazivanje bez ograničenja područja prava prikazivanja naknada se uvećava za 100%.
 5. Za jedno ponovljeno prikazivanje naknada se uvećava za 50%, a za višekratno prikazivanje unutar pet godina za 100%.
3.3 Korištenje gradiva za prikazivanje u dvorani  
3.3.1 Dugometražni film         2.000,00 kn
3.3.2 Kratkometražni film            900,00 kn
3.3.3 Ostalo            100,00 kn
3.4 Objavljivanje on-line  
3.4.1 Jedan tjedan            100,00 kn
3.4.2 Jedan mjesec            160,00 kn
3.4.3 Šest mjeseci            320,00 kn
3.4.4 Jedna godina            500,00 kn
Napomene:

 1. Po isteku jednogodišnjeg razdoblja objavljivanja odobrava se popust od 50% za naredno razdoblje.
 2. Za korištenje preslika niske razlučivosti u obrazovne svrhe ne plaća se naknada.
 3. Naknadu za objavljivanje osobito vrijednih jedinica gradiva arhiv utvrđuje posebno
3.5 Izložbe  
3.5.1 Izvorno gradivo – prvi dokument            500,00 kn
– svaki sljedeći dokument            150,00 kn
3.5.2 Reprodukcije – prvi dokument            250,00 kn
– svaki sljedeći dokument            100,00 kn
3.5.3 Postavljanje izložbenog panoa/vitrine – 1 komadNapomena: Ne uključuje materijalne troškove.              20,00 kn
Napomene:

 1. Naknade ne uključuju troškove osiguranja izvornog gradiva, izrade reprodukcija te troškove dostave.
 2. Za izložbe lokalnog i regionalnog značaja odobrava se popust od 50%
 3. Za izložbe u prostoru obrazovnih ustanova ne naplaćuje se naknada.
 4. Naknadu za izlaganje osobito vrijednih jedinica gradiva arhiv utvrđuje posebno.
3.6 Odljev pečata  
3.6.1 Do 100 komada         2.500,00 kn
3.6.2 101 – 500 komada         3.500,00 kn
3.6.3 501 – 2.000 komada         6.000,00 kn
3.6.4 Svakih daljnjih tisuću komada         1.500,00 kn
4. Opće odredbe  
4.1 Naknade utvrđene ovim Cjenikom odnose se na usluge povezane s korištenjem gradiva u arhivima. Naknade za usluge kojima ovim Cjenikom nije propisan iznos arhivi utvrđuju posebno, odnosno ugovorom ili sporazumno sa strankom.
4.2 U slučaju hitnog pružanja usluga cijene svih usluga uvećavaju se za 20 – 40%, ovisno o stupnju hitnosti i utjecaju hitnog pružanja usluge na radni proces.
4.3 Naknade prema ovom Cjeniku plaćaju se u pravilu unaprijed, ako arhiv i stranka, odnosno naručitelj nisu drukčije ugovorili. Ako troškove nije moguće utvrditi unaprijed, uplaćuje se akontacija predračunskih troškova.
4.4 Na usluge utvrđene ovim Cjenikom ravnatelj arhiva može u pojedinačnim slučajevima odobriti popust do 50% te donijeti odluku o izuzimanju od plaćanja naknada za objavljivanje i javno prikazivanje gradiva, ako je to u interesu ustanove ili unapređenja djelatnosti.
4.5 Odredbe ovog Cjenika ne primjenjuju se na razmjenu preslika ili pružanje drugih usluga koje je arhiv ugovorio s drugom ustanovom ili osobom na paritetnoj osnovi.
4.6 Pojedine usluge utvrđene ovim Cjenikom arhivi mogu u okviru vlastitih kulturnih i promidžbenih aktivnosti pružati pod povoljnijim uvjetima ili besplatno ako su osigurali namijenska sredstva za pokriće materijalnih troškova.

CIJENE USLUGA DRŽAVNOG ARHIVA U KARLOVCU USKLAĐENE SU SA CIJENIKOM HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA