DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU – IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Kao tijelo javnog sektora, Državni Arhiv u Karlovcu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnim u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežne stranice i programskih RJEŠENJA ZA pokretne uređaje tijela javnog sektora ( NN 17/19 ) (u daljnjem tekstu : Zakon) kojim se prenosi Direktiva ( EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Ova izjava primjenjuje se na mrežnoj stranici Državnog arhiva u Karlovcu na domaćim https://www.da-ka.hr/

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica u većoj mjeri usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Prilagodbom Nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2020. GODINE TE postavljanjem jednog klika Pristupačnost plug-ina ZA pristupačnost ispunjena Je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) , UZ iznimke koje se navode u nastavku.

Izbornik pristupačnosti mrežne stranice da-ka.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok izbornik pristupačnosti ne nauči u cijelosti pa odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

  1. a) Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan zbog sljedećih razloga:
  • Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišnih datoteka iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu odgovarajuće pripremljene za čitače ekrana;
  • Dio slika i datoteka nemaju prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • Pojedine pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc datoteke su dostupne isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardima, neki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju.
  • Tekst nije uvijek poravnat ulijevo. Postoje poveznice u PDF i Word dokumentima. Dio poveznica prikazan je s tekstom Ovdje, Više, itd.
  • Postoji mogućnost da se stranica sadrži u različitim preglednicima koji se ne prikazuju uvijek na isti način.
  1. b) Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom 1. a) Državni arhiv u Karlovcu se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

  1. c) Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
  • U skladu sa članom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Državni arhiv u Karlovcu kvalificiran je kao arhiva one izuzete od primjene Zakona.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 15. rujna 2020. godine prema Predlošku izjavu o pristupačnosti koja je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjenog pregleda i procijenjenog sadržaja i programskog koda, te automatiziranom provjerom pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool .

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Karlovcu možete dobiti povratne informacije i / ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća .

Zahtjev možete podnijeti službenik za informiranje Državnog arhiva u Karlovcu:

E-poštom: arhiv@da-ka.hr

Telefonom: +385 47 412 366 – Dubravko Latković

Poštom: Državni arhiv u Karlovcu, Ljudevita Šestića 5, 47000 Karlovac

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad dokazom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad dokazima zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja inspektore i druge ovlaštene službenike Ureda povjerenika.

Nadzor primjenjuje odredbu Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25 / 13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 4609 041

E-pošta: pristupacnost@pristupinfo.hr