POSJET POLAZNIKA VISOKOG VOJNOG UČILIŠTA...

Petnaesti naraštaj Visoke dočasničke škole u sklopu posjeta Karlovcu 29. rujna 2016. godine obišao je Državni arhiv u Karlovcu.

Informacije vezane za obilježavanje...

Na dan 09. 06. 2016. godine obilježili smo prigodnim programom manifestaciju Međunarodni dan arhiva.

MEĐUNARODNI DAN ARHIVA 2016.

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU ima čast pozvati Vas na svečanu manifestaciju MEĐUNARODNI DAN ARHIVA INTERNATIONAL ARCHIVES DAY u utorak 09. lipnja 2016. u 12 sati u Državnom arhivu...