OBAVIJEST ZA STVARATELJE GRADIVA – OCJENA...

Temeljem odredbi čl. 9. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19) i čl. 29. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20), Hrvatski...

Stručni ispiti 2021. za radnike na poslovima...

PLAN ISPITA PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA NA POSLOVIMA UPRAVLJANJA DOKUMENTARNIM I ARHIVSKIM GRADIVOM IZVAN ARHIVA ZA 2021. GODINU   Hrvatsko arhivsko vijeće...

Obavijest o ishodu javnog poziva za prijam...

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU   Temeljem čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13 i 85/15), Državni arhiv u Karlovcu objavljuje   O...