Obavijest korisnicima!

Obrasci i zahtjevi za korištenje gradiva koje čuvamo u Državnom arhivu u Karlovcu objavljeni su na web-stranici:...

OBAVIJEST ZA STVARATELJE GRADIVA – OCJENA...

Temeljem odredbi čl. 9. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19) i čl. 29. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20), Hrvatski...