Poštovani prijatelji Arhiva!   sa žaljenjem Vas izvješćujemo da se zbog bolesti autorice/predavačice najavljenog programa:   „MJESNI NARODNI ODBORI DRŽAVNOG...

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI  ARHIV  U  KARLOVCU Ljudevita  Šestića  5, Karlovac Tel: 047/412-366,  fax: 047/412-362 MB: 3123367 OIB: 99575902022 KLASA: 112-01/22-01/01...

Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske donijelo i objavilo Cjenik naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva, izradu preslika,...

Sukladno najnovijim mjerama Stožera civilne zaštite koje stupaju na snagu 01. ožujka 2022. temeljem  Odluke o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog...

„Obavijest za stvaratelje: Ispit provjere stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama u 2019. godini:

Prema Obavijesti Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva Plan ispita provjere stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama u 2019. godini, kao i rokova za prijavu ispita, nalazi se na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva. Dostupan je s početne stranice putem brzog linka ® Ispiti za djelatnike u pismohranama

(adresa http://www.arhiv.hr/Informacije-za-stvaratelje/Ispit-za-provjeru-strucne-osposobljenosti-djelatnika-u-pismohranama).

Program ispita i ispitna literatura, propisani su još uvijek važećim Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004) i dostupni su na adresi http://www.arhiv.hr/Informacije-za-stvaratelje/Ispit-za-provjeru-stru%C4%8Dne-osposobljenosti-djelatnika-u-pismohranama/Literatura