Natječaji


 

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI  ARHIV  U  KARLOVCU Ljudevita  Šestića  5, Karlovac Tel: 047/412-366,  fax: 047/412-362 MB: 3123367 OIB: 99575902022 KLASA: 112-03/15-01/01...

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama i članka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te člancima 26. i 27. Statuta Državnog arhiva u Karlovcu, Državni...