• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09)
 • Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)
 • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
 • Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02)
 • Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/02)
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04)
 • Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan
  arhiva (NN 106/07)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima (NN 106/07)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)