IZDANJA DRŽAVNOG ARHIVA U KARLOVCU

 

Inventari:

– 40 godina Državnog arhiva u Karlovcu, 2000.

– cijena: 70,00 kn

– Inventari za fondove i zbirke, 2003.

– cijena: 60,00 kn

– Inventari za fondove i zbirke 2, 2003.

– cijena: 60,00 kn

– Inventari za fondove i zbirke 3, 2006.

– cijena: 60,00 kn

– Miholović Katica, Magistrat slobodnog i kraljevskog grada Karlovca 1714.-1781. Analitički inventar, 1990.

– cijena: 80,00 kn

 

Gradivo i rasprave:

– Zatezalo Đuro, Dakić Mile, Narodna vlast na Kordunu 1941.-1945., 1971., (Monografija 1)

– cijena: 30,00 kn

– Sobolevski Mihael, Magdić Slavo, Ogulin u radničkom pokretu i narodnooslobodilačkoj borbi, 1971., (Monografija 2)

– cijena: 30,00 kn

– Zatezalo Đuro, Majetić Tomislav, Profesor Ivo Marinković, 1975., (Monografija 3)

– cijena: 30,00 kn

– Zatezalo Đuro, Narodna vlast na Kordunu, Baniji i Lici 1941.-1945., 1978., (Monografija 4)

– cijena: 30,00 kn

– Zatezalo Đuro, Treća konferencija KPH za okrug Karlovac, 1979., (Monografija 5)

– cijena: 30,00 kn

– Dvadeset godina Historijskog arhiva u Karlovcu, (suizdavač Društvo arhivskih radnika SR Hrvatske), 1980.

– cijena: 30,00 kn

– Mrkalj Mile, Sjeničak, Kronika kordunaškog sela, 1980.,

– cijena: 30,00 kn

– Karlovac, Fotomonografija, 1983.

– cijena: 50,00 kn

– Mamula Bogdan – Bašić Rudi, – Vurdelja Branko – Pekić Dušan, Prvi proleterski bataljon Hrvatske, 1983.

– cijena: 30,00 kn

– Zatezalo Đuro, Lulik Josip, Karlovačka udarna brigada, 1984.

– cijena: 30,00 kn

– Zatezalo Đuro, Četvrta konferencija KPH za Okrug Karlovac 1945., 1985.

– cijena: 30,00 kn

– Stojić Desanka, Prva ženska partizanska četa, 1987.

cijena: 30,00 kn

– 30 godina Historijskog arhiva u Karlovcu, 1990.

– cijena: 30,00 kn

– Miholović Katica (priredila), Slobodni i kraljevski grad Karlovac, (Pretisak i prijevod Povelje cara Josipa II. podijeljene Karlovcu 8. listopada 1781. godine), 1994. – RASPRODANO

– 35 godina Povijesnog arhiva Karlovac, 1996.

– cijena: 60,00 kn

– Miholović Katica (priredila), Statut grada Karlovca iz 1778. godine (Pravila o uređenju gradske uprave), 2000.

– cijena: 80,00 kn

– Bosio Antonio (priredio), Izvori za povijest grada Karlovca: Bračni ugovori 1726.-1780., 2010.

– cijena:100,00 kn

– Državni arhiv u Karlovcu – Naših prvih 50 godina, 2010.

– cijena:100,00 kn

– Bosio Antonio (priredio), “Izvori za povijest Grada Karlovca – Drugi svezak – Zapisnici Poglavarstva 1778.“, 2011.

– cijena:100,00 kn

– Bosio Antonio (priredio), “Izvori za povijest grada Karlovca – Treći svezak – Carske i kraljevske povelje grada Karlovca (1774.-1837.)”2012.

– cijena:200,00 kn

– Bosio Antonio (priredio) «Izvori za povijest grada Karlovca – Četvrti svezak Zapisnici Poglavarstva 1778.-1779., 2013.

– cijena:100,00 kn

 

Zbornici:

– Karlovac 1579.-1979. (Zbornik radova), 1979.

– RASPRODANO

– Djelatnost KPJ od aprila 1941. na području Karlovca, Korduna, Like i Pokuplja, (Zbornik 1), 1969.

– cijena: 30,00 kn

– Karlovac, Radovi i građa iz dalje i bliže prošlosti (Zbornik 2), 1970.

– RASPRODANO

– Prva godina NOR-a na području Karlovca, Korduna, Gline, Like, Gorskog kotara, Pokuplja i Žumberka (Zbornik 3), 1971.

– cijena: 30,00 kn

– Dokumenti Druge konferencije KPH za okrug Karlovac 1942. (Zbornik 4), 1972.

– cijena: 30,00 kn

– Lika u prošlosti i sadašnjosti (Zbornik 5), 1973.

– RASPRODANO

– Druga godina NOR-a na području Karlovca, Korduna, Like, Pokuplja i Žumberka (Zbornik 6), 1973.

– cijena: 30,00 kn

– Plašćanska dolina i okolica u NOR-u 1941.-1945. (Zbornik 7), 1976

– cijena: 30,00 kn

– Treća godina NOR-a na području Karlovca, Korduna, Like, Pokuplja i Žumberka (Zbornik 8), 1977.

– cijena: 30,00 kn

– Osma kordunaška udarna divizija (Zbornik 9), 1977.

– cijena: 30,00 kn

– Kotar Korenica i kotar Udbina u NOR-u i socijalističkog izgradnji, Historijski arhiv u Karlovcu (Zbornik 10), Karlovac,1979.

– cijena: 30,00 kn

– Četvrta godina NOR-a na području Karlovca, Korduna, Like, Pokuplja i Žumberka (Zbornik 11), 1981.

– cijena: 30,00 kn

– Partizanska Drežnica (Zbornik 12), 1982.

– cijena: 30,00 kn

– Kotar Gračac u NOR-u 1941.-1945. (Zbornik 13), 1984.

– cijena: 30,00 kn

– Kotar Donji Lapac u NOR-u 1941.-1945. (Zbornik 14), 1985.

– cijena: 30,00 kn

– Duga Resa – Radovi iz dalje prošlosti, NOB-a i socijalističke izgradnje (Zbornik 15), 1986.

– cijena: 50,00 kn

– Općina Gornje Dubrave (Zbornik 16), 1987.

– cijena: 30,00 kn

– Prvi korpus NOV Hrvatske (Zbornik 17), 1987.

– cijena: 30,00 kn

– Kotar Slunj i kotar Veljun u NOR-u i socijalističkoj izgradnji, knj. 1 i 2 (Zbornik 18), 1988.

– cijena: 50,00 kn

– Kotar Vojnić u NOR-u i socijalističkoj revoluciji (Zbornik 19), 1989.

– cijena: 30,00 kn

– Kotar Gospić i kotar Perušić u NOR-u 1941.-1945. (Zbornik 20), 1989.

– cijena: 30,00 kn

– Ostrožinski pravilnik (Zbornik 21), 1990.

– cijena: 30,00 kn

– ZAVNOH 1943.-1944. (Zbornik 22), 1990.

– cijena: 30,00 kn