ZBIRKA FOTOGRAFIJA  : ZBIRKA MATIČNIH KNJIGA

 

POGLAVARSTVO :

  • Oporuke

 

POGLAVARSVO GRADA KARLOVCA

  • Inventar pučke kuhinje

no images were found


ZBIRKA GRAĐ. DOKUMENTACIJE GRADA KARLOVCA:

no images were found


ZBIRKA ISPRAVA

no images were found

ZBIRKA GRAĐ. NACRTA KOTARA :

  • Nacrt za izgradnju mosta preko Tounjčice

 

SNIMCI GRAĐEVINSKE DOK. KAT. CRKAVA U CEREVNIKU, MODRUŠU, OŠTARIJAMA  I ZAGORJU : 

 

  • ŽUPNA CRKVA U CEROVNIKU

    no images were found

  • ŽUPNA CRKVA U MODRUŠU

no images were found

  • ŽUPNA CRKVA U OŠTARIJAMA

no images were found

  • ŽUPNA CRKVA U ZAGORJU

no images were foundZBIRKA OGLASA, PROGLASA I NAREDBI


KARTOGRAFSKA ZBIRKA :

no images were foundZBIRKA RAZGLEDNICA : 

no images were found