ZBIRKA FOTOGRAFIJA  : ZBIRKA MATIČNIH KNJIGA

 

POGLAVARSTVO :

  • Oporuke

 

POGLAVARSVO GRADA KARLOVCA

  • Inventar pučke kuhinje


ZBIRKA GRAĐ. DOKUMENTACIJE GRADA KARLOVCA:


ZBIRKA ISPRAVA

ZBIRKA GRAĐ. NACRTA KOTARA :

  • Nacrt za izgradnju mosta preko Tounjčice

 

SNIMCI GRAĐEVINSKE DOK. KAT. CRKAVA U CEREVNIKU, MODRUŠU, OŠTARIJAMA  I ZAGORJU : 

 

  • ŽUPNA CRKVA U CEROVNIKU
  • ŽUPNA CRKVA U MODRUŠU
  • ŽUPNA CRKVA U OŠTARIJAMA
  • ŽUPNA CRKVA U ZAGORJUZBIRKA OGLASA, PROGLASA I NAREDBI


KARTOGRAFSKA ZBIRKA :ZBIRKA RAZGLEDNICA :