Zakonska regulativa

Osnovna i obvezna djelatnost arhivskih ustanova, obveze imatelja arhivskoga gradiva, ali i jedinstvena mjerila organizacije te osnovne principe djelovanja arhivske službe Republike Hrvatske, utvrđuju sljedeći zakonski i podzakonski propisi:

ZAKONI

PROVEDBENI PROPISI