Zakonska regulativa

Osnovna i obvezna djelatnost arhivskih ustanova, obveze imatelja arhivskoga gradiva, ali i jedinstvena mjerila organizacije te osnovne principe djelovanja arhivske službe Republike Hrvatske, utvrđuje:

Zakonom utvrđena mjerila i načela detaljnije su razrađena do sada objavljenim provedbenim propisima, a to su: