Kategorija: Natječaji

Informacije vezane za obilježavanje Međunarodnog dana arhiva 2017. godine u DAKA

I ove godine dana 09. 06. 2017. godine prigodnim programom smo obilježili manifestaciju Međunarodni dan arhiva.

Manifestaciju smo obilježili programom sa sljedećim tematskim cjelinama:

Prvom tematskom cjelinom obuhvaćeno je predstavljanje knjige „Franjevci -učitelji u karlovačkim školama od sredine 17. st. do 1880. godine“.
Knjigu su predstavili dr.sc. Milan Kruhek, recenzent knjige, Antonio Bosio, prof., lektor knjige i autorica knjige prof. Dragica Gršić.
Knjiga je napisana na temelju istraživanja dokumenata fondova Državnog arhiva u Karlovcu.

 

Drugom tematskom cjelinom Državni arhiv u Karlovcu nastavlja obilježavanje 100. obljetnice I. svjetskog rata.
Obljetnica je obilježena prigodnom izložbom izvornih dokumenata. Izložba je posvećena Karlovčanima u I. svjetskom ratu. Izložene su vojne knjige, plakati, kao i spisi s tematikom novačenja, organizacije prehrane u ratu, sprečavanja zaraznih bolesti i skitnje u ratu.

 

Program su uveličali učenici Glazbene škole u Karlovcu prigodnim skladbama.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za ravnateljicu Državnog arhiva u Karlovcu

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU

Temeljem čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13 i 85/15), a povodom natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Karlovcu, objavljenog dana 08. 07. 2015. godine u ˝Narodnim novinama˝ br. 75/2015, u ˝Večernjem listu˝ te na web-stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Državnog arhiva u Karlovcu daje se

O B A V I J E S T

o ishodu natječajnog postupka

Rješenjem Ministra kulture od 28. kolovoza 2015. godine, KLASA: UP/I-612-06/15- 01/0026, URBROJ: 532-02-01/1-15-01 za ravnateljicu Državnog arhiva u Karlovcu izabrana je DAVORKA JANKOVIĆ-ŠKRTIĆ, dipl. iur.